Geodetické práce Bc. Tomáš Klein

Podnikáme na základě živnostenského listu na jméno Bc. Tomáš Klein a pro lepší orientaci vystupujeme pod názvem GePraK.

  • Zabýváme se veškerými pracemi spojenými s geodézií. Poskytujeme zejména služby pro katastr nemovitostí, a z oblastí inženýrské a speciální geodézie.
  • Odborně vzdělaní pracovníci, kteří svou práci provádí kvalitně, v termínu a dle požadavků jsou samozřejmostí.
  • Díky dlouholeté praxi v oboru vám můžeme nabídnout kvalitní geodetické služby či potřebné rady.
  • Působíme na území Moravy, zejména pak Olomouckého kraje.

Můžete se podívat, jaké poskytujeme služby v geodézii. Případně nás můžete, s Vašim požadavkem na geodetické služby, přímo kontaktovat.