V rámci inženýrské geodézie se zabýváme zaměřováním a zpracováním dokumentace pro potřeby předprojektové (PD) a pro potřeby kolaudace (DSPS), ale i kontrolní činností a monitoringem nebo vytyčováním (vyznačením bodů v terénu) během stavby.

Projektová dokumentace (PD)

Dokumentace potřebná k vytvoření projektu. Z této podkladové části vychází projektant.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Závěrečná dokumentace stavu, která je nutná jako příloha ke kolaudaci stavby před jejím zprovozněním.

Vytyčovací práce

Jsou veškeré činnosti spojené s vyznačením naprojektované stavby přímo v terénu v ideálním případě v souřadnicích od projektanta.

Kontrolní činnost a monitoring

Je pracovní nasazení na stavbách, kde je potřeba zaměřit údaje dvakrát nezávisle pro možnost porovnávání, nebo monitoring, k účelům dlouhodobého sledování staveb (posuny, deformace, atd.).