Zabýváme se zaměřováním a zpracováním geometrických plánů včetně vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí, vytyčováním vlastnických hranic i podáváním informací z katastru nemovitostí spojené s poradenstvím.

Geometrický plán

Geometrický plán vyhotovujeme pro účely:

 1. změny hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
 2. rozdělení pozemku
 3. změny hranice pozemku
 4. vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
 5. určení hranic pozemku při pozemkových úpravách
 6. doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 7. opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 8. upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 9. průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 10. vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků

Vytyčení vlastnických hranic

Vytváříme na základě aktuálních podkladů z KN jimiž jsou:

 • Digitální mapa
 • Geometrický plán, který je součástí listiny o právních vztazích k nemovitostem evidovaných v katastru.
 • ZPMZ a dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle dříve platných předpisů.
 • Digitalizovaná mapa, analogová mapa, popřípadě jiný mapový podklad zobrazující pozemky k nimž jsou evidovány právní vztahy.

Informace a poradenství z KN

Informace z KN poskytujeme vždy nejaktuálnější s možností podrobného osobního vysvětlení. Poradenství provádíme na základě zkušeností a odborných znalostí za účelem poskytnutí potřebných informaci pro správné vyřešení Vašeho problému.