Zahrnuje nestandardní úkony používané v geodézii, nebo úkony dle speciálních pokynů objednatele.

 Příklady speciálních úkonů:

  1. Určení kubatur
  2. Příčné a podélné profily
  3. Měření jeřábových drah
  4. Určení výšek bodu v požadované přesnosti (1cm/0.1mm)
  5. Měření a zpracování dle speciálních požadavků