Geodetické služby provádíme zejména v Olomouckém kraji, nejčastěji v okolí měst Olomouc, Šumperk, Uničov, Mohelnice a Jeseník, ale nebráníme se spolupráci ani mimo Olomoucký kraj.

  • Zabýváme se veškerými pracemi spojenými s geodézií. Poskytujeme zejména služby pro katastr nemovitostí, a z oblastí inženýrské a speciální geodézie.

  • Odborně vzdělaní pracovníci, kteří svou práci provádí kvalitně, v termínu a dle požadavků jsou samozřejmostí.

  • V oblasti geodézie podnikáme již od roku 2011. 

  • Díky dlouholeté praxi v oboru vám můžeme nabídnout kvalitní geodetické služby či potřebné rady..

  • Působíme na území Moravy, zejména pak Olomouckého kraje.

Můžete se podívat, jaké poskytujeme služby v geodézii. Případně nás můžete, s Vašim požadavkem na geodetické služby, přímo kontaktovat.

Katastr nemovitostí

Zabýváme se zaměřováním a zpracováním geometrických plánů včetně vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí, vytyčováním vlastnických hranic i podáváním informací z katastru nemovitostí spojené s poradenstvím.

Inženýrská geodezie

V rámci inženýrské geodézie se zabýváme zaměřováním a zpracováním dokumentace pro potřeby předprojektové (PD) a pro potřeby kolaudace (DSPS), ale i kontrolní činností a monitoringem nebo vytyčováním (vyznačením bodů v terénu) během stavby.

Speciální geodezie

Zahrnuje nestandardní úkony používané v geodézii, nebo úkony dle speciálních pokynů objednatele.

Spojte se s námi

Nabízíme geodetické práce všeho druhu

GEPRAK s. r. o.

tel.: 736 632 512
email: geprak@geprak.cz

Kontaktujte nás