Uvedený ceník je informativní. Pro detailní kalkulaci Vašeho požadavku nás kontaktujte: Kontakt

Katastr nemovitostí:
1. GEOMETRICKÉ PLÁNY
2. VYTYČENÍ HRANIC
3. STABILIZACE LOMOVÝCH BODŮ HRANICE

Inženýrská geodézie:
4. ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ TEMATICKÉ MAPY – PODKLAD PRO PROJEKT

GEODET. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PLOŠNÉ STAVBY

5. ZAMĚŘENÍ PODÉLNÉHO NEBO PŘÍČNÉHO PROFILU
6. VYTYČENÍ STAVBY
Speciální geodézie

NA DOTAZ

Katastr nemovitostí:
1. GEOMETRICKÉ PLÁNY

1.1. Vyznačení, změna obvodu budovy 5 000,- Kč

1.2. Rozdělení, změna hranic pozemku

a) 1 nová parcela, díl v jednom GP 5 000,- Kč
b) 2-více nových parcel, dílů v jednom GP Na dotaz

1.3. Vyznačení věcného břemene – m. j. 100 m délky

a) do 100 m 4 500,- Kč
b) 101 – více m Na dotaz

1.4. Zpřesnění hranic pozemků – m. j. 100 m délky hranice

a) do 100 m 5 000,- Kč
b) 101 – více m Na dotaz

V případě podkladové mapy KM-D, graf.mapa, ZE +20% k celkové ceně


2. VYTYČENÍ HRANIC

2.1. Zjišťování průběhu hranic:

a) do 100 m 2 500,- Kč
b) 101 m a více Na dotaz

2.2. Vytyčení hranice – mapa číselná

a) do 100 m 4 500,- Kč
b) 101 m a více Na dotaz

(cena za každých 100 m hranice a zároveň 10 lomových bodů)

V případě podkladové mapy KM-D, graf.mapa, ZE +20% k celkové ceně

3. STABILIZACE LOMOVÝCH BODŮ HRANICE

a) Stabilizace znakem z plastu 100,- Kč/mezník

Poznámka: při použití vlastní stabilizace – trubka, aj. – není stabilizace fakturována. Trubky nutno obetonovat – dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – katastrální vyhláška

Inženýrská geodézie:
4. ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ TEMATICKÉ MAPY – PODKLAD PRO PROJEKT

GEODET. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PLOŠNÉ STAVBY

4.1. Území přehledné, nezastavěné, bez porostů 700,- Kč/0.1ha
4.2. Území málo přehledné, částečně zastavěné nebo zarostlé 900,- Kč/0.1ha
4.3. Území nepřehledné, zastavěné, zarostlé 1100,- Kč/0.1ha
4.4. Zaměření a dokumentace inženýrských sítí 1 500,- Kč/100m

Poznámka: cena obsahuje připojení do S-JTSK, Bpv.

V případě ověřené tištěné podoby nutno přičíst 10% z celkové ceny

Minimální cena 3500,- Kč.


5. ZAMĚŘENÍ PODÉLNÉHO NEBO PŘÍČNÉHO PROFILU

5.1. Podélný profil 700,- Kč/100 m
5.2. Příčný profil 500,- Kč/20 m

Minimální cena 3500,- Kč.


6. VYTYČENÍ STAVBY
6.1. Vytyčení prostorové polohy

6.1.1. Do 2 bodů (vytyčovací přímka) 1 000,- Kč/bod
6.1.2. 3 a více bodů Na dotaz

6.2 Podrobné vytyčení

6.2.1. méně než 10 bodů 200,- Kč/bod
6.2.2. 11 a více bodů Na dotaz

6.3 Vytyčení RD dle projekt.dokumentace

6.3.1. do 10 bodů 3500,- Kč/RD
6.3.2. každý další bod 200,- Kč/bod
6.3.3. Výškové/polohové lavičky 100,- Kč/lavičku

Poznámka: v ceně není obsažena stabilizace bodu (odst. č. 4). Vyžádaná kontrola nebo opakované vytyčení se fakturuje samostatně, pokud není v nabídce uvedeno výslovně jinak.

Minimální cena 3500,- Kč.

Uvedený ceník je informativní. Pro detailní kalkulaci Vašeho požadavku nás kontaktujte: Kontakt