Prováděli jsme geodetické práce například na těchto projektech:

Katastr nemovitostí
Geometrický plán pro zápis upravených vodních koryt toků do katastru nemovitostí (Lesy ČR)

Účelová mapa velkého měřítka pro zápis poutních křížů do katastru nemovitostí. (obec Jívová)

Geometrický plán pro zápis obecní márnice do katastru nemovistotí. (obec Jívová)

Geometrický plán pro zápis zemědělské haly do katastru nemovitostí. (Olbramice)

Geometrický plán pro zápis výrobní haly do katastru nemovitostí. (Borač)

Komplexní pozemkové úpravy
k.ú. Křenovice, Vlčice, Velká a Malá Kraš (Oris, s r.o.)
k.ú. Bouzov (Geodes, s r.o.)

Inženýrská geodézie
Projektová dokumentace pro výstavbu nízkoenergetického rodinného domu. (Aliance lektorů Šternberk)

Dokumentace skutečného provedení stavby veškerých inženýrských sítí spojených s výstavbou a to: kanalizace, vodovod, plynovod, nízkonapěťové rozvody, telekomunikační rozvody. (RD Samotišky)

Dokumentace skutečného provedení stavby veřejného osvětlení (obec Lažánky)